SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: 203058/007 | 1144 Budapest Kerepesi út 124.

Intézmény logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum

HírekKözérdekű adatokMOODLEKRÉTA

Felnőttek nappali rendszerű szakmai oktatása

A szakképzés lehetőséget biztosít a szakmát szerezni vágyó, vagy magukat átképezni kívánó felnőttek számára is.

Az első kettő, Szakmajegyzék szerinti szakma megszerzése az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül az állam által, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben ingyenes.

A szakképzés új rendszerében megszűnt a nappali és esti munkarend eddigi éles elhatárolása, a felnőttek szakmai oktatása rugalmasan szervezhető. A huszonötödik életévét be nem töltött jelentkező választhat, hogy tanulmányait nappali rendszerben tanulói jogviszonyban, vagy munkavégzés mellett, felnőttképzési jogviszonyban kívánja folytatni. Ez azt jelenti, hogy akár második szakmáját is tanulhatja tanulói jogviszonyban. A huszonötödik életévüket betöltött személyek oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik, akár nappali, akár nem nappali rendszerben tanulnak.

A korábbi tanulmányok, megszerzett ismeretek és gyakorlat beszámítható, a képzési idő a beszámítás alapján rövidülhet.

A szakképzés feladata, hogy széles ágazati-szakmai alaptudást és a foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat adjon.

Miért jó felnőttként új szakmát tanulni?

Az élethosszig tartó tanulás jegyében lehetőség van arra, hogy munka és család mellett is átképezzék vagy továbbképezzék magukat az emberek. A szakképző intézménynek lehetősége van arra, hogy a képzésre jelentkezők előzetes tudását felmérje, korábban szerzett munkatapasztalatait figyelembe vegye. Ez által lényegesen hatékonyabb, differenciáltabb lehet a képzés, és a képzési idő is jelentősen lerövidülhet.

Technikum:

A technikum kizárólag szakmai vizsgára felkészítő képzéseire érettségi végzettséggel lehet jelentkezni. A képzési idő főszabály szerint 2 év, de a fent leírtak szerint rövidebb is lehet. A képzés ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll. Utóbbi a képzésben részt vevőt foglalkoztató vállalatnál is történhet, munkaszerződése megfelelő módosításával. A szakmai vizsga sikeres teljesítésével államilag elismert szakképzettséget igazoló oklevelet szerezhet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő.

Szakképző iskola:

A szakképző iskola kizárólag szakmai vizsgára felkészítő képzéseire azok jelentkezhetnek, akik legalább a középiskola tizedik évfolyamát elvégezték. A képzési idő főszabály szerint 2 év, de a fent leírtak tükrében rövidebb is lehet. A képzés ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll. Utóbbi a képzésben részt vevőt foglalkoztató vállalatnál is történhet, munkaszerződése megfelelő módosításával. A szakmai vizsga sikeres teljesítésével államilag elismert szakképzettséget igazoló szakmai bizonyítvány szerezhető.


Szakmák

Nincsenek szakmák "Felnőttek nappali rendszerű szakmai oktatása" kategóriában.

Telephely kód: 007

Tanulmányi területek, tagozatok 2023/2024-es tanévben

 

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum

OM azonosító: 203058

Feladatellátási hely címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124.

Feladatellátási hely sorszáma: 007

Telefon: +36-70-502-1222

Honlap: www.njszg.hu

E-mail: iskola@njszg.hu

Bemutatkozás

Intézményünk tiszta profilú informatikai technikum, vezető szerepet tölt be az informatikaoktatás területén. ECDL-központ, Oracle Academy, Microsoft IT Academy, Cisco Network Academy központ vagyunk.

Feladataink, eredményeink:

Minden diák számára hatékony oktatás, kétszintű érettségire és technikus oklevél megszerzésére való felkészítés a vállalt feladatunk. Az Óbudai Egyetemmel való együttműködésünk alapján okleveles technikusképzésben vesznek részt diákjaink, melynek keretében egyenes út vezethet az egyetemre. Kiemelt célunk, hogy magas színvonalú szakmai oktatásunkkal a munkaerőpiacon keresett és jól érvényesülő technikusokat képezzünk. Ennek záloga a cégekkel hosszú ideje jól működő kapcsolatrendszer, mely a duális képzésben teljesedik ki. A képzési formát a cégekkel egyeztetetten, a munkaerő-piaci és a szakmai vizsgák elvárások rendszerének összhangjával teremtjük meg.

Piacképes szakmai és idegen nyelvi ismereteket nyújtunk a munkába álláshoz, felkészítünk a nyelvvizsgára, két idegen nyelven is.

Folyamatosan megújuló tananyagtartalom, taneszközök, számítógépek jellemzik oktatásunkat.

Megalapozzuk a sikeres szakképzési irányú, vagy szakirányú egyetemi továbbtanulást, illetve munkavállalást. Tanulóink legalább 85%-a sikeresen felvételizik felsőoktatási intézménybe és szakirányú egyetemi képzésben folytatja tanulmányait a duális képzésben.

Felzárkóztatással és tehetséggondozással, szakkörökkel és korrepetálásokkal segítjük elő minden tanuló számára a sikeres tanulmányokat, egyéni utak megtalálását.

A matematikát, idegen nyelvet és szakmai tárgyakat kis létszámú csoportokban oktatjuk.

9-10. évfolyamon: operációs rendszer alapjai, programozás, képszerkesztés, weblapkészítés, versenyfelkészítések;

11-12-13. évfolyamon: Windows szerver üzemeltetése, felhőtechnológiák, virtualizáció, Linux ismeretek, Cisco ismeretek, SQL alapok, C#, JavaScript, érettségi- és versenyfelkészítések.

Európai uniós nyertes pályázataink és széles körű nemzetközi kapcsolataink segítségével különböző sikeres iskolai projekteket és diákcseréket szervezünk.

2023/2024 - Tagozataink:

 • 0001-es tagozatkód - Informatika és távközlés ágazat - 5 éves képzés

Kimenet: érettségi + Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (Szakmajegyzék: 5 0612 12 02) vagy Szoftverfejlesztő és -tesztelő (Szakmajegyzék: 5 0613 12 03)

A képzés teljes időtartama alatt ösztöndíjat kapnak a tanulók. Két nyelv tanulására 11. évfolyamtól van lehetőség.

 • 0002-es tagozatkód - Informatika és távközlés ágazat, nyelvi előkészítő - 1+5 éves képzés

Kimenet: érettségi + Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (Szakmajegyzék: 5 0612 12 02) vagy Szoftverfejlesztő és -tesztelő (Szakmajegyzék: 5 0613 12 03)

A képzés teljes időtartama alatt ösztöndíjat kapnak a tanulók.

Az első évben angol és német nyelvet tanulnak a diákok emelt óraszámban – 15 óra angol, 3 óra német –, emellett matematika, szakmai tárgyak, önismeret, testnevelés, magyar nyelv és irodalom tantárgyak kapnak szerepet.

Mindkét idegen nyelvből nyelvvizsga szintre is eljuthat a tanuló, így akár két nyelvvizsgával is zárhatja az érettségi és technikusi oklevél mellett a tanulmányait.  

 

Okleveles technikus képzést indítunk a 2023/2024-es tanévben.

 

Általános felvételi követelmények

A központi magyar és matematika írásbeli felvételi vizsga 100 pontja mellett a felső tagozatos alaptárgyak érdemjegyeivel további 45 pont szerezhető. Szóbeli felvételit mindkét tagozatunkon tartunk, melyen az informatika iránti fogékonyságot mérjük fel.

 

 

Felvételi eljárás menete:

 

Jelentkezés a központi felvételi vizsgára: - 2022. december 2.

 Központi felvételi: 2023. január 21. -10 óra

Pótló felvételi vizsga: 2023. január 31. - 14 óra (csak előzetes egyeztetés alapján!)

 Központi felvételi eredmények átvétele: 2023. február 9. – 8-16 óra között

 Jogorvoslat írásban: 2023. február 10. – 16 óráig

 Felvételi jelentkezés lap megküldése a középfokú intézményeknek: 2023. február 22.

 Szóbeli felvételi: 2023. március 8-14. között.

 

Képzéseinkre a felvételi rangsor megállapítása a következő három pontszám összesítése alapján történik, maximum 170 pont szerezhető:


 1. Az általános iskola 6. és 7. év végén és a 8. év félévekor a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és informatika tantárgyakból elért eredményéből az alábbi táblázat szerint: (max. 45 pont)

Évfolyam

magyar nyelv és irodalom

matematika

történelem

idegen nyelv

informatika

6. év vége

max. 3 pont*

max. 3 pont

max. 3 pont

max. 3 pont

max. 3 pont

7. év vége

max. 3 pont*

max. 3 pont

max. 3 pont

max. 3 pont

max. 3 pont

8. félév

max. 3 pont*

max. 3 pont

max. 3 pont

max. 3 pont

max. 3 pont

Összesen

max. 9 pont

max. 9 pont

max. 9 pont

max. 9 pont

max. 9 pont

(* A magyar nyelv és irodalom jegyet átlagoljuk.)

 • az 5-ös érdemjegy 3 pontot ér
 • a 4-es érdemjegy 2 pontot ér
 • a 3-as érdemjegy nem ér pontot
 • a 2-es érdemjegy nullázza az adott évfolyamon elért pontszámát.

 Írásbeli felvételi pontok, maximum 100 pont szerezhető 

Minden tagozatunkon tartunk szóbeli felvételit is, melyen 25 pont szerezhető. Itt logikai készséget, informatika iránti fogékonyságot, érdeklődést, affinitást mérünk.

Pontegyenlőség esetén az alábbi teljesítmények alapján alakul ki a sorrend. Ha az 1. számú szempont mentén egyezés van, akkor a 2. szempont, illetve mindig a következő lép érvénybe.

 1. matematika általános iskolai hozott pontok száma
 2. matematika írásbeli felvételi eredménye
 3. magyar nyelv és irodalom általános iskolai hozott pontok száma
 4. magyar nyelv írásbeli felvételi eredménye
 5. informatika általános iskolai hozott pontok száma

A továbbtanulási lapot az általános iskolában kell kitölteni, az általános iskola juttatja el hivatalosan hozzánk az értékelő lap másolatával együtt. Jelentkezést csak értékelő lappal együtt tudunk elfogadni.

Az előző tanévek írásbeli felvételi feladatsorai, megoldásai és javítási útmutatói "Az előző évek központi írásbeli felvételi feladatsorai és javítási útmutatói a 9. évfolyamra jelentkezőknek" című részen, az Oktatási Hivatal weboldalán  érhető el.

Sikeres felvételit kívánunk!

 Budapest, 2022. október 6. 

Menyhárt Erika

igazgató

s.k.       

 


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum

1144 Budapest Kerepesi út 124.

Telefon: +36705021256

E-mail: iskola@njszg.hu

OM azonosító: 203058/007


2024Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum