SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: 203058/007 | 1144 Budapest Kerepesi út 124.

Intézmény logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum

HírekKözérdekű adatokMOODLEKRÉTA

Díjak, kedvezmények

Tanulók támogatása

Ösztöndíj

A tanulói ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2024. január 1-én 100.000 Ft).

171. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege 

 • a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka
 • a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
  • nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00-2,99 között van,  
  • huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00-3,99 között van,  
  • negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00-4,49 között van, 
  • ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

 

Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka.

Ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Egyszeri pályakezdési juttatás

Az első szakma megszerzését követően az alábbi mértékű egyszeri juttatást kapják a tanulók. Az alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ.  

 • szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van, a pályakezdési juttatás: 133%, 133.000 Ft
 • szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van, a pályakezdési juttatás: 184%, 184.000 Ft
 • szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van, a pályakezdési juttatás: 243%, 243.000 Ft
 • szakmai vizsga eredménye 4,49 felett van, a pályakezdési juttatás: 302%, 302.000 Ft

 

Támogatás

 A támogatásra az olyan tanuló pályázhat, aki

 • a szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt,
 • a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és
 • a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

A támogatás havonkénti mértékéről a szakképzési törvény végrehajtási rendeletének 173. §-a határoz. 

 A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

 

Szociális ösztöndíj 

A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit a Tiszta Szívvel iskolai alapítvány a következők szerint határozza meg:

 • rendkívüli esetben az osztályfőnök ajánlása alapján (pl. osztálykirándulás, szalagavató, ebédbefizetés egyszeri támogatása).
 • Tanulmányi ösztöndíjat évente egyszeri kifizetéssel ad a jeles tanulók számára 9-10. évfolyamon, a nyelvi előkészítős osztályokban először a 9. évfolyamon, a második intézményben töltött évükben.

 

 


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum

1144 Budapest Kerepesi út 124.

Telefon: +36705021256

E-mail: iskola@njszg.hu

OM azonosító: 203058/007


2024Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikum